Bài viết

HIỆU QUẢ VÀ HIỆU SUẤT: NHỮNG ĐIỂM KHÁC CƠ BẢN

Hiệu quả và hiệu suất là hai chìa khóa để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Hiệu quả làm cho doanh nghiệp trở nên hấp dẫn với khách hàng, trong khi hiệu suất giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển một cách bền vững.

author

Linh Nguyễn

Ngày

18 tháng 6, 2024

Kiểu chat nào cần cho Doanh nghiệp?

Công cụ chat doanh nghiệp không chỉ cải thiện sự tương tác mà còn tăng năng suất làm việc, cộng tác hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng.

author

Ly Nguyễn

Ngày

10 tháng 6, 2024

MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIAN EISENHOWER LÀ GÌ? ỨNG DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Ma trận Eisenhower là công cụ giúp bạn phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng, giúp bạn tập trung vào những công việc quan trọng nhất và loại bỏ những công việc không cần thiết, từ đó tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

author

Linh Nguyễn

Ngày

16 tháng 5, 2024

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (3 QUY TRÌNH MẪU CƠ BẢN)

Quy trình quản lý dự án không chỉ đơn thuần là một lộ trình công việc mà đó còn là một cơ chế thúc đẩy hoàn thành các công việc cũng như nhiệm vụ đúng thời hạn. Một quy trình làm việc hiệu quả và tự động hóa (hoặc một tập hợp quy trình làm việc) giúp bạn thực thi kế hoạch dự án, duy trì động lực cho cả đội nhóm và đảm bảo mọi người quản lý công việc một cách dễ dàng.

author

Linh Nguyễn

Ngày

6 tháng 5, 2024

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI TIẾN MỘT QUY TRÌNH LÀM VIỆC: 7 BƯỚC "KIM CHỈ NAM"

Chiến lược vận hành và quy trình làm việc của một doanh nghiệp là hai khía cạnh liên quan chặt chẽ luôn song hành với nhau. Vì thế, quy trình lỗi thời không hiệu quả, không rõ ràng là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của tổ chức.

author

Linh Nguyễn

Ngày

9 tháng 4, 2024

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI SỬ DỤNG IDSPACE

IDSpace là một Hệ sinh thái phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp, cung cấp các giải pháp quản lý công việc, quản lý nhân sự, và quản lý bán hàng trên cùng một nền tảng, bao gồm các phân hệ quản lý công việc (ID Task), quản lý nhân sự (ID HCM), quản lý bán hàng (ID Sale), quản lý cơ cấu (ID Org) và quản lý yêu cầu (ID Request).

author

Dung Đặng

Ngày

22 tháng 3, 2024