Điều khoản sử dụng IDSpace

Đây là bản điều khoản sử dụng (Terms of Use) áp dụng cho Hệ sinh thái quản lý doanh nghiệp IDSpace (gọi tắt là IDSpace), phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của Công Ty Cổ Phần IDTEK (gọi tắt là IDTEK; Chúng tôi) dưới tên miền chính thức https://www.idspace.vn và ứng dụng IDSpace. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách hàng, bao gồm các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi, bạn cần đọc và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

1. Dữ Liệu Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng sản phẩm, hoặc tương tác với trang web. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin liên lạc…

2. Sử Dụng Dữ Liệu

Chúng tôi không sử dụng dữ liệu cá nhân, dữ liệu doanh nghiệp của bạn cho mục đích riêng, mà chỉ bao gồm cung cấp các tính năng tự động cải thiện quy trình khi người dụng sử dụng sản phẩm IDSpace, gửi thông báo quan trọng, và cung cấp hỗ trợ khách hàng.

3. Sử Dụng Dịch Vụ

Sử dụng IDSpace để quản lý doanh nghiệp và tối ưu hóa quy trình làm việc.Tuân thủ quy định và hướng dẫn sử dụng.Không sử dụng IDSpace để vi phạm pháp luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba

4. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Dữ liệu của bạn được bảo vệ với các biện pháp an ninh.

5. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn, doanh nghiệp của bạn hoặc nếu bắt buộc bởi pháp luật.

6. Bản quyền

Mọi sản phẩm và nội dung trên IDSpace thuộc quyền sở hữu của IDTEK. Không sao chép, sửa đổi hoặc phân phối mà không có sự đồng ý.

7. Các nền tảng thứ ba thu thập dữ liệu người dùng

IDTEK sử dụng các nền tảng Google Analytics, Microsoft… để hỗ trợ việc thu thập và phân tích hành vi người dùng. Các bên thứ ba này thu thập thông tin về cách người dùng truy cập vào IDSpace (thông qua trình duyệt, thiết bị, vị trí) và hành vi, hoạt động của người dùng dựa theo chính sách riêng của từng bên. Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho việc tìm hiểu, phân tích hành vi, nhu cầu khách hàng nhằm cải tiến sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp đồng thời phát triển thêm các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho khách hàng.Các nền tảng trên đều là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng. IDTEK không kiểm soát việc các bên thứ ba lưu trữ và sử dụng các dữ liệu thu thập theo điều khoản và chính sách họ đưa ra.Khách hàng có thể đọc các điều khoản và các chính sách được công bố bởi các bên thứ ba này trên trang web của họ để nắm rõ thông tin. Khách hàng sử dụng IDSpace cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ các điều khoản dịch vụ của các bên thứ ba này.

8. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và sẽ cập nhật lên trang thông tin điện tử https://www.idspace.vn và ứng dụng IDSpace.
Khách hàng nên đọc lại các điều khoản sử dụng này thường xuyên để cập nhật những thay đổi.

9. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp trên cơ sở hợp tác và giải quyết vấn đề một cách công bằng và hợp lý.Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.

10. Thỏa thuận chung

Việc sử dụng Dịch vụ và truy cập vào trang thông tin điện tử https://www.idspace.vn và ứng dụng IDSpace của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này.Bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản sử dụng này sẽ bị coi là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý.Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử https://www.idspace.vn và ứng dụng IDSpace của chúng tôi.Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, thì điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính khả thi của các điều khoản khác.Thỏa thuận này được điều chỉnh và thực hiện theo luật pháp của Việt Nam.
Xin cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang thông tin điện tử https://www.idspace.vn.

11. Thông Tin Liên Hệ:

Nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin trên trang web https://www.idspace.vn.
Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của IDSpace.