ID Org - Thiết kế và Quản lý Tổ chức

Thiết kế, Biểu đồ hóa cấu trúc tổ chức, thiết lập quyền truy cập và kết nối thông tin nhân viên giúp tối ưu hóa cơ cấu, quản lý hiệu suất làm việc và đảm bảo rằng mọi người đang giữ vị trí phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Chi tiết cơ cấu - Rõ ràng vị trí - Quyết định phù hợp

about-image

Xây dựng mô hình quản lý cơ cấu linh hoạt

Tập trung vào việc tạo ra một hệ thống tổ chức có khả năng điều chỉnh nhanh chóng cấu trúc và vị trí công việc để đáp ứng sự biến động của môi trường kinh doanh. Bằng cách này, tổ chức có thể linh hoạt thích ứng với thách thức và cơ hội mới, giúp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo sự hiệu quả trong quản lý nhân sự và cơ cấu tổ chức.

iconQuản lý cơ cấu trên cách tổ chức và mô tả từng bộ phận

iconQuản lý vị trí công việc

iconQuản lý mối quan hệ

iconQuản lý nhân viên đơn nhiệm & đa nhiệm

Thiết lập luồng báo cáo, phê duyệt đa chiều

Thông tin và quyết định có thể chuyển động qua nhiều cấp và bộ phận giúp tối ưu hóa quá trình báo cáo và quyết định bằng cách kết hợp nhiều quan điểm và sự chuyên nghiệp từ các cấp độ khác nhau trong tổ chức

iconQuản lý các mối quan hệ theo cơ cấu hành chính, lĩnh vực, công việc - dự án,

iconTự động xây dựng các luồng báo cáo (reporting line) cho từng vị trí

iconKết hợp quy trình (workflow) động để tạo ra các luồng phê duyệt theo nhu cầu

about-image
about-image

Phân quyền, bảo mật chặt chẽ

Dữ liệu và chức năng được phân quyền chặt chẽ và mang tính kế thừa dựa trên vị trí công việc giúp việc quản lý phân quyền dễ dàng nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật

iconKiến trúc hệ thống phân quyền theo vai trò và thuộc tính

iconPhân quyền chức năng và phê duyệt theo từng vị trí công việc và mối quan hệ

iconNhân viên được kế thừa tập quyền của vị trí tại thời điểm bổ nhiệm

iconXác định rõ ràng, minh bạch quyền và vai trò khi kiêm nhiệm nhiều vị trí

Hỗ trợ quyết định chiến lược

Bằng cách cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết về cơ cấu tổ chức, phần mềm này giúp lãnh đạo và quản lý hiểu rõ về tất cả các thành phần trong tổ chức. Hỗ trợ quyết định chiến lược bằng cách cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về hiệu suất để đưa những quyết định giúp tối ưu hóa tài nguyên và định hình chiến lược tổ chức theo hướng phát triển bền vững và hiệu quả.

iconBáo cáo chi phí vận hành cho từng bộ phận, vị trí

iconBáo cáo hiệu quả công việc

iconPhân tích đối chiếu

iconHỗ trợ định chuẩn công việc trên tiêu chuẩn vị trí

about-image
about image

Người quản lý nhân sự có thể theo dõi cơ cấu tổ chức và các phòng ban trong công ty thông qua một màn hình duy nhất không?

- Có. Trên view tổng quan của phần mềm cung cấp đầy đủ các chức năng thêm mới/ cập nhật và mối quan hệ giữa các bộ phận, phòng ban tương ứng

Phần mềm có đáp ứng cho việc một người có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc được không?

Có. Dựa theo cấu trúc vị trí công việc trực thuộc bộ phận, nhân viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí ở nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi vị trí kiêm nhiệm thêm sẽ có thời gian hiệu lực tương ứng để tự động hóa các quy trình liên quan từng vị trí.

Phân quyền quản lý bộ phận theo phạm vi được phân công như thế nào?

Hệ thống có bộ ma trận phân quyền giúp phân quyền sử dụng và dữ liệu theo phạm vi áp dựng đáp ứng được đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp