Tối ưu hiệu suất, linh hoạt phối hợp cùng ID Request

Tính tích hợp giữa ID Request và các phân hệ trong IDSpace tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt và tối ưu hóa hiệu suất. Chuyển đổi từ yêu cầu thành công việc cụ thể một cách tự động và chính xác, hỗ trợ quản lý và theo dõi tiến độ thực tế

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nâng cao phối hợp - Liên kết thông tin - Tối ưu quy trình

about-image

Tùy biến và linh hoạt

Dễ dàng điều chỉnh thông tin trong các loại yêu cầu theo thực tế của tổ chức và thiết lập các luồng phê duyệt linh hoạt.

iconQuản lý các loại yêu cầu tương ứng với lĩnh vực, công việc theo quy trình, quy định của tổ chức

iconThiết lập luồng phê duyệt linh hoạt theo từng bộ phận

iconThiết lập liên kết với ID Task tạo ra các công việc theo mẫu thông tin từ yêu cầu.

Liên kết thông tin

Tạo liên kết chặt chẽ giữa yêu cầu và các công việc cụ thể liên quan đến yêu cầu đó.

iconHệ thống hiển thị trực quan thông tin, trạng thái yêu cầu và công việc phát sinh.

iconHỗ trợ tính năng tra cứu, thống kê, báo cáo dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động

about-image
about-image

Tối ưu hóa quy trình

Việc tự động tạo công việc từ yêu cầu giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ

iconQuản lý quy trình phản hồi yêu cầu theo luồng phê duyệt động

iconQuản lý các công việc tự động trên hệ thống mà không cần tạo hoặc phân giao cho nhân sự phụ trách

iconĐảm bảo tính sẵn sàng và tránh sơ suất bỏ sót thông tin cho người tiếp nhận yêu cầu truyền thống.

Thông báo và giao tiếp

Cung cấp cơ chế thông báo và giao tiếp để các bên liên quan có thể theo dõi và trao đổi thông tin về yêu cầu và công việc

iconHệ thống sẽ gửi thông báo đến nhân sự liên quan, giúp thông tin minh bạch, rõ ràng về Yêu cầu phát sinh.

iconNhân sự trao đổi, phối hợp với nhau qua "@" đề cập đến nhân sự phối hợp thực hiện và báo cáo công việc hoàn thành.

about-image
about image

Tôi có thể dùng ID Request quản lý các yêu cầu từ bên ngoài tổ chức không?

- Có. ID Request cho phép gửi yêu cầu từ bên ngoài mà không cần đăng nhập vào hệ thống

Quy trình chăm sóc khách hàng thường lặp lại và đòi hỏi phản hồi nhanh chóng thì ID Request có hỗ trợ được không?

- Được. Hệ thống tự động phản hồi ghi nhận yêu cầu từ khách hàng. Đồng thời liên kết với ID Task tạo ra công việc với thông tin tương ứng cho nhân viên phụ trách.

Phối hợp công việc giữa các bộ phận thường khó kiểm soát hoặc tốn thời gian thì ID Request giải quyết ra sao?

- ID Request cung cấp một nền tảng trung tâm cho việc quản lý yêu cầu và công việc, giúp các bộ phận dễ dàng trao đổi thông tin và theo dõi tiến độ.