Bài viết

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI TIẾN MỘT QUY TRÌNH LÀM VIỆC: 7 BƯỚC "KIM CHỈ NAM"

Chiến lược vận hành và quy trình làm việc của một doanh nghiệp là hai khía cạnh liên quan chặt chẽ luôn song hành với nhau. Vì thế, quy trình lỗi thời không hiệu quả, không rõ ràng là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của tổ chức.

author

Linh Nguyễn

Ngày

9 tháng 4, 2024

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI SỬ DỤNG IDSPACE

IDSpace là một Hệ sinh thái phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp, cung cấp các giải pháp quản lý công việc, quản lý nhân sự, và quản lý bán hàng trên cùng một nền tảng, bao gồm các phân hệ quản lý công việc (ID Task), quản lý nhân sự (ID HCM), quản lý bán hàng (ID Sale), quản lý cơ cấu (ID Org) và quản lý yêu cầu (ID Request).

author

Dung Đặng

Ngày

22 tháng 3, 2024

TẠI SAO BẠN CẦN ĐẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG NÓ HIỆU QUẢ

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là một hệ sinh thái phần mềm được thiết kế để phục vụ quản lý quy trình, dự án, công việc, thời hạn, nhân lực, khách hàng và nhiều hơn thế nữa.

author

Linh Nguyễn

Ngày

20 tháng 3, 2024

10 LỢI ÍCH CỦA HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP IDSPACE TRONG VIỆC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ALL-IN-ONE.

Mười lợi ích của Hệ sinh thái Quản trị doanh nghiệp ALL-IN-ONE giúp doanh nghiệp phát triển bền vững dù doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ hoặc bất kỳ lĩnh vực nào.

author

Linh Nguyễn

Ngày

12 tháng 3, 2024

Biểu đồ Gantt giúp ích cho quá trình quản lý rủi ro trong Quản lý dự án như thế nào?

Biểu đồ Gantt là một dạng biểu đồ thanh ngang. Biểu đồ trình bày các nhiệm vụ, công việc và sự kiện trong dự án theo thời gian một cách trực quan. Các thanh ngang trong biểu đồ có độ dài khác nhau thể hiện thời gian của mỗi nhiệm vụ trong dự án, bao gồm thời lượng cũng như ngày bắt đầu và ngày kết thúc do đó bạn có thể theo dõi mối quan hệ phối hợp và phụ thuộc giữa các công việc. Đây là một "phao cứu sinh" cho quá trình Quản lý rủi ro, giúp bạn đưa ra phương án xử lý kịp thời nhất.

author

Linh Nguyễn

Ngày

7 tháng 3, 2024

TOP 5 GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Các giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi công nghệ số cho các doanh nghiệp. Dưới đây là top 5 phần mềm được tìm kím phổ biến hiện nay

author

Linh Nguyễn

Ngày

4 tháng 3, 2024