Bài viết

HIỆU QUẢ VÀ HIỆU SUẤT: NHỮNG ĐIỂM KHÁC CƠ BẢN

Hiệu quả và hiệu suất là hai chìa khóa để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Hiệu quả làm cho doanh nghiệp trở nên hấp dẫn với khách hàng, trong khi hiệu suất giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển một cách bền vững.

author

Linh Nguyễn

Ngày

18 tháng 6, 2024

MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIAN EISENHOWER LÀ GÌ? ỨNG DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Ma trận Eisenhower là công cụ giúp bạn phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng, giúp bạn tập trung vào những công việc quan trọng nhất và loại bỏ những công việc không cần thiết, từ đó tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

author

Linh Nguyễn

Ngày

16 tháng 5, 2024

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (3 QUY TRÌNH MẪU CƠ BẢN)

Quy trình quản lý dự án không chỉ đơn thuần là một lộ trình công việc mà đó còn là một cơ chế thúc đẩy hoàn thành các công việc cũng như nhiệm vụ đúng thời hạn. Một quy trình làm việc hiệu quả và tự động hóa (hoặc một tập hợp quy trình làm việc) giúp bạn thực thi kế hoạch dự án, duy trì động lực cho cả đội nhóm và đảm bảo mọi người quản lý công việc một cách dễ dàng.

author

Linh Nguyễn

Ngày

6 tháng 5, 2024

2024 - Quản lý công việc thông minh và Trí tuệ AI

Sự gia tăng của các công cụ CWM thông minh đánh dấu một chương mới trong việc đưa ra quyết định điều hành, nơi công nghệ là một người kích hoạt trong việc tăng cường năng suất và đưa ra quyết định công việc sáng suốt.

author

Dung Đặng

Ngày

19 tháng 3, 2024

Quản lý công việc thông minh và hiệu quả: Chiến lược cá nhân và doanh nghiệp

Quản lý công việc thông minh, hiệu quả không chỉ là vấn đề của mỗi cá nhân mà còn là yếu tố quyết định sự thành công trong vận hành của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong môi trường kinh doanh ngày nay, nhanh chóng và linh hoạt là chìa khóa để đảm bảo doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển.

author

Nguyên Nguyễn

Ngày

28 tháng 11, 2023