Bài viết

MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIAN EISENHOWER LÀ GÌ? ỨNG DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Ma trận Eisenhower là công cụ giúp bạn phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng, giúp bạn tập trung vào những công việc quan trọng nhất và loại bỏ những công việc không cần thiết, từ đó tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

author

Linh Nguyễn

Ngày

16 tháng 5, 2024

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI TIẾN MỘT QUY TRÌNH LÀM VIỆC: 7 BƯỚC "KIM CHỈ NAM"

Chiến lược vận hành và quy trình làm việc của một doanh nghiệp là hai khía cạnh liên quan chặt chẽ luôn song hành với nhau. Vì thế, quy trình lỗi thời không hiệu quả, không rõ ràng là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của tổ chức.

author

Linh Nguyễn

Ngày

9 tháng 4, 2024

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI SỬ DỤNG IDSPACE

IDSpace là một Hệ sinh thái phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp, cung cấp các giải pháp quản lý công việc, quản lý nhân sự, và quản lý bán hàng trên cùng một nền tảng, bao gồm các phân hệ quản lý công việc (ID Task), quản lý nhân sự (ID HCM), quản lý bán hàng (ID Sale), quản lý cơ cấu (ID Org) và quản lý yêu cầu (ID Request).

author

Dung Đặng

Ngày

22 tháng 3, 2024

TẠI SAO BẠN CẦN ĐẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG NÓ HIỆU QUẢ

Hệ thống quản lý doanh nghiệp là một hệ sinh thái phần mềm được thiết kế để phục vụ quản lý quy trình, dự án, công việc, thời hạn, nhân lực, khách hàng và nhiều hơn thế nữa.

author

Linh Nguyễn

Ngày

20 tháng 3, 2024

2024 - Quản lý công việc thông minh và Trí tuệ AI

Sự gia tăng của các công cụ CWM thông minh đánh dấu một chương mới trong việc đưa ra quyết định điều hành, nơi công nghệ là một người kích hoạt trong việc tăng cường năng suất và đưa ra quyết định công việc sáng suốt.

author

Dung Đặng

Ngày

19 tháng 3, 2024

10 LỢI ÍCH CỦA HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP IDSPACE TRONG VIỆC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ALL-IN-ONE.

Mười lợi ích của Hệ sinh thái Quản trị doanh nghiệp ALL-IN-ONE giúp doanh nghiệp phát triển bền vững dù doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ hoặc bất kỳ lĩnh vực nào.

author

Linh Nguyễn

Ngày

12 tháng 3, 2024