Bài viết

MA TRẬN QUẢN LÝ THỜI GIAN EISENHOWER LÀ GÌ? ỨNG DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Ma trận Eisenhower là công cụ giúp bạn phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng, giúp bạn tập trung vào những công việc quan trọng nhất và loại bỏ những công việc không cần thiết, từ đó tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

author

Linh Nguyễn

Ngày

16 tháng 5, 2024

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG MỘT QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (3 QUY TRÌNH MẪU CƠ BẢN)

Quy trình quản lý dự án không chỉ đơn thuần là một lộ trình công việc mà đó còn là một cơ chế thúc đẩy hoàn thành các công việc cũng như nhiệm vụ đúng thời hạn. Một quy trình làm việc hiệu quả và tự động hóa (hoặc một tập hợp quy trình làm việc) giúp bạn thực thi kế hoạch dự án, duy trì động lực cho cả đội nhóm và đảm bảo mọi người quản lý công việc một cách dễ dàng.

author

Linh Nguyễn

Ngày

6 tháng 5, 2024

2024 - Quản lý công việc thông minh và Trí tuệ AI

Sự gia tăng của các công cụ CWM thông minh đánh dấu một chương mới trong việc đưa ra quyết định điều hành, nơi công nghệ là một người kích hoạt trong việc tăng cường năng suất và đưa ra quyết định công việc sáng suốt.

author

Dung Đặng

Ngày

19 tháng 3, 2024

10 LỢI ÍCH CỦA HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP IDSPACE TRONG VIỆC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ALL-IN-ONE.

Mười lợi ích của Hệ sinh thái Quản trị doanh nghiệp ALL-IN-ONE giúp doanh nghiệp phát triển bền vững dù doanh nghiệp của bạn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ hoặc bất kỳ lĩnh vực nào.

author

Linh Nguyễn

Ngày

12 tháng 3, 2024

Biểu đồ Gantt giúp ích cho quá trình quản lý rủi ro trong Quản lý dự án như thế nào?

Biểu đồ Gantt là một dạng biểu đồ thanh ngang. Biểu đồ trình bày các nhiệm vụ, công việc và sự kiện trong dự án theo thời gian một cách trực quan. Các thanh ngang trong biểu đồ có độ dài khác nhau thể hiện thời gian của mỗi nhiệm vụ trong dự án, bao gồm thời lượng cũng như ngày bắt đầu và ngày kết thúc do đó bạn có thể theo dõi mối quan hệ phối hợp và phụ thuộc giữa các công việc. Đây là một "phao cứu sinh" cho quá trình Quản lý rủi ro, giúp bạn đưa ra phương án xử lý kịp thời nhất.

author

Linh Nguyễn

Ngày

7 tháng 3, 2024